pendekatan pengurusan: birokratik (bureucratic)

. Saturday, February 24
 • Agregar a Technorati
 • Agregar a Del.icio.us
 • Agregar a DiggIt!
 • Agregar a Yahoo!
 • Agregar a Google
 • Agregar a Meneame
 • Agregar a Furl
 • Agregar a Reddit
 • Agregar a Magnolia
 • Agregar a Blinklist
 • Agregar a Blogmarks

pendekatan pengurusan: birokratik (bureucratic)


"pendekatan pengurusan yang melihat organisasi sebagai suatu entiti rasional, iaitu menggunapakai peraturan dan prosedur dengan mengabaikan emosi dalam membuat keputusan"

kunci krateria birokrasi ideal weber

1. pengkhususan pekerja:
kerja dipecahkan kepada rutin, definisi tugas yang jelas supaya ahli mengetahui jangkaan terhadap mereka dan mampu bersaing secara ekstrim di subset tugas yang tertentu.

2. peraturan dan prosedur rasmi:
peraturan dan prosedur yang diwartakan menjelaskan tingkahlaku yang dikehendaki daripada koordinasi yang memudahkan ahli dan memastikan keseragaman.

3. tanpa emosi:
peraturan, prosedur, dan kebenaran adalah terpakai secara seragam tanpa melihat kepada personaliti dan pertimbingan peribadi.

4. definisi hirarki yang jelas:
posisi peringkat yang banyak, serta menunjukkan hubungkait yang jelas antara peringkat-peringkat, menyediakan penyeliaan daripada peringkat yang lebih tinggi kepada peringkat yang lebih rendah, berusaha untuk mengatasi perngecualian, kemampuan untuk membuat tindakan yang sesuai.

5. kemajuan kerjaya berdasarkan merit:
pemilihan dan kenaikan pangkat adalah berdasarkan kepada kelayakan dan prestasi ahli.

(sumber: m. weber, the theory of social and economic organizations, ed. and trans. a. m. henderson and t. parsons. new york: free press, 1947, pp. 328-337.)

0 comments: